Velkommen til Max i Danmark.

Cookies, regler og betingelser

Ved at besøge Max.dk og godkende vores anvendelsesvilkår, accepterer du følgende regler.

Max Hamburgerrestauranger AB og We Love Burgers A/S har oprettet og vedligeholder denne website ved hjælp af samarbejdspartnere. Du har ret til at anvende materialet på denne side, til ikke-kommericielt og personligt brug.

Varemærke og copyright

MAX er et registreret varemærke tilhørende Max Hamburgerrestauranger AB. Alt materiale som kan ses på siden er også beskyttet jævnfør Lov om ophavsret, idet omfang intet andet er angivet.

Du må ikke uden skriftlig aftale fra Hamburgerrestauranger AB eller vores aktuelle samarbejdspartnere, distribuere, ændre, overføre, genanvende, sprede eller på anden måde anvende indholdet på denne website, medmindre det er til rent privat brug.

Ansvar

Max Hamburgerrestauranger AB påtager sig ikke ansvar for anvendelsen af denne website eller tager ansvar for skader, som beror på virus eller lignende, forårsaget ved downloading af materiale, data, tekster, billeder, lyd eller video fra denne website.

Hvordan behandles mine personlige oplysninger

Max Hamburgerrestauranger AB og We Love Burgers A/S registerer ikke personlige oplysninger via webisten, såfremt du ikke frivilligt opgiver dem. Hvis du har givet os personlige oplysninger, forbeholder vi os ret til at anvende disse på følgende måde: Vi eller vores samarbejdspartnere som arbejder på vegne af os, har ret til at registrere, behandle og anvende dine informationer til markedsføringsformål. Hvis ikke du ønsker at modtage sådan en markedsføring, skal du venligst kontakte vores kundeservice. Vi kan også anvende oplysningerne til generel statistisk information om besøgende på vores website. Hvis ikke du vil have, at dine oplysninger skal opbevares i vores register, venligst meddel os dette per email og bed om at oplysningerne slettes.

 Oplysningerne gemmes ikke mere end to (2) år efter at kundeforholdet er ophørt. Vi vil ikke, hverken nu eller senere, videregive eller sælge dine personlige informationer til en tredjepart, uden dit udtrykkelige samtykke. Du har i forhold til Persondataloven ret til uden omkostninger en gang per kalenderår, at kontakte os og blive informeret om, hvad dine personlige informationer anvendes til. En skriftlig ansøgning om en sådan information skal sendes til Max Hamburgerrestauranter/We Love Burgers A/S, Kundeservice, Gammeltorv 4, 1457 København K. Du har endvidere mulighed for at begære rettelse af fejlagtigt behandlede personoplysninger og kræve at dine personlige informationer slettes i vores database. En sådan begæring skal sendes til vores Kundeservice på ovenstående adresse. Max Hamburgerrestauranger AB eller We Love Burgers A/S ønsker ikke at modtage personoplysninger fra mindreårige uden værges godkendelse.

Anvendelse af "Cookies"

På Max Hamburgerrestauranger AB og We Love Burger A/S' website Max.dk anvendes cookies for at give brugeren adgang til medlemsfunktion og funktioner, som øger anvendeligheden.

En cookie er en lille tekstfil, som websiten du besøger begærer at gemme på din pc. Cookies anvendes p åmange websites for at give besøgene adgang til forskellige funktioner. Informationen i cookien er mulig at anvende for at følge en brugers adfærd. Der findes to typer af cookies. Den ene type gemmer en fil i længere tid på din pc. Den anvendes f.eks. til funktioner, som fortæller hvad der er nyt, siden sidste gang brugeren besøgte websitet. Den anden type cookies, kaldes session cookies. Når du er inde og surfe på en side, gemmes denne cookie midlertidigt i din pc's hukommelse f.eks. for at holde styr på, hvilket sprog du har valgt. Session cookies gemmes ikke i længere tid på din pc, men forsvinder når du lukker ned for din browser. Websitet Max.dk anvender begge typer af cookies.

Hvis ikke du vil acceptere anvendelsen af cookies, kan du slå cookies fra på din browsers (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari mv.) sikkerhedsindstillinger. Dette indbærer dog, at funktionalitet på Max.dk begrænses.